Poznámky uživatele Ubuntu Linuxu

Ubuntu - Linux pro lidi

Návody Ubuntu - balíčky .deb


 1. Lokální .deb balíčky a APT
 2. Instalace balíčku pomocí nástroje Aptitude
 3. Program pro pohodlnou instalaci - gnome-app-install
 4. vytvoření a instalace balíčku nejnovější verze Javy
 5. Výpís a odstranění osiřelých balíčků
 6. Uvolňujeme místo na disku po stažených balíčcích
 7. Informace o balíčcích
 8. Bezpečné APT (verifikace signatur PGP)
  + Skript pro rychlé a automatické podepsání všech repositorů PGP klíčem
 9. Jak nainstalovat samotný .deb balíček
 10. Zabránění update daného balíčku
 11. Vytvoření binárního balíčku ze zdrojových kódů - základní návod
  + Ukázka kompilace a instalace balíčku Gparted z edice Dapper v edici Breezy v příkazech

 1. Lokální .deb balíčky a APT

Vytvoříme si adresář do kterého nakopírujeme naše .deb balíčky

Např.: mkdir /root/debs

nebo pokud chceme mít balíčky v domácím adresáři:

mkdir /home/uzivatel/debs

Nainstalujeme balíček dpkg-dev

Přejdeme do adresáře kde je adresář s balíčky. Např.: cd root

Zadáme příkaz pro vytvoření souboru Packages.gz:

 sudo dpkg-scanpackages debs /dev/null | gzip > debs/Packages.gz

(Jestliže přidáme do adresáře další nové balíčky, možná budete muset tento příkaz provést už jako root heslo viz zde)

Upravíme zdrojový soubor:

sudo gedit /etc/apt/sources.list
a přidáme tam náš lokální zdroj:
 deb file:/root debs/
#pro domácí adresář:
deb file:/home/uzivatel debs/

A ktualizujeme zdroje: sudo apt-get update
a můžeme instalovat

Podrobnější info třeba zde!!

nahoru
 1. Instalace software pomocí Aptitude

Aptitude má jednu zásadní výhodu při instalaci a zkoušení většího množství software. Prováděné změny tento program zapisuje do logu a sleduje i balíčky, které se nainstalovaly jen pro vyřešení závislostí . Pak při odstraňování balíčku se odstraní i balíčky, které se nainstalovaly jen pro vyřešení závislostí a v systému máme stále pořádek!!!! JE VŠAK BEZPODMÍNEČNĚ NUTNÉ používat aptitude i při instalaci i odstraňování balíčků. Lze pracovat ve dvou režimech. Interaktivním (zadáme příkaz aptitude ) a neinteraktivním (podobně jako apt-get) aptitude install balíček atp.
Dokumentaci k Aptitude si nainstalujte taky. Je dostupná v češtině v balíčku aptitude-doc-cs .
Pak stačí otevřít soubor /usr/share/doc/aptitude/html/cs/index.html .

Pro krátkou nápovědu v češtině zadáme aptitude -h

Jestliže máme nastaveno kódování na UTF-8 nebude program v češtině (Ubuntu 5.10).
Můžete si vytvořit skript - viz níže. (v edici Dapper 6.06 je již vše OK!! v kódování UTF-8)

Musíme ale terminál přepnout taky do kódování ISO-8859-2. Skript nazveme třeba aptitude.sh
#!/bin/bash
LANG=cs_CZ.ISO-8859-2
LC_CTYPE="cs_CZ.ISO-8859-2"
LC_NUMERIC="cs_CZ.ISO-8859-2"
LC_TIME="cs_CZ.ISO-8859-2"
LC_COLLATE="cs_CZ.ISO-8859-2"
LC_MONETARY="cs_CZ.ISO-8859-2"
LC_MESSAGES="cs_CZ.ISO-8859-2"
LC_PAPER="cs_CZ.ISO-8859-2"
LC_NAME="cs_CZ.ISO-8859-2"
LC_ADDRESS="cs_CZ.ISO-8859-2"
LC_TELEPHONE="cs_CZ.ISO-8859-2"
LC_MEASUREMENT="cs_CZ.ISO-8859-2"
LC_IDENTIFICATION="cs_CZ.ISO-8859-2"
LC_ALL=
/usr/bin/aptitude $1


 1. Grafický program pro pohodlnou instalaci - gnome-app-install

Je další zajímavý program pro pohodlné instalování programů (v Ubuntu 5.10 lokalizován do slovenštiny ).

nahoru

 1. vytvoření a instalace balíčku nejnovější verze Javy

Stáhneme nejnovější Javu třeba zde: http://java.com/en/download/manual.jsp ( Linux (self-extracting file)
nebo jiné verze javy jsou třeba zde: http://java.sun.com/

a) Nainstalujeme potřebné balíčky pro tvorbu deb balíčků:

sudo aptitude install fakeroot java-package java-common

b) Přejdeme do adresáře, kde jsme uložili stažený soubor a vytovoříme balíček .deb

fakeroot make-jpkg jre-1_5_0_05-linux-i586.bin 

c) Mezerníkem se přesuneme na konec licenčního dokumentu a odsouhlasíme.

d) Nainstalujeme nový vytvořený balíček
sudo dpkg -i sun-j2re1.5_1.5.0+update05_i386.deb
e) Nastavíme defaultní javu (vybereme námi nainatalovanou javu)
 sudo update-alternatives --config java

There are 3 alternatives which provide `java'.

Selection Alternative
-----------------------------------------------
*+ 1 /usr/lib/jvm/java-gcj/bin/java
2 /usr/bin/gij-wrapper-4.0
3 /usr/lib/j2re1.5-sun/bin/java

Press enter to keep the default[*], or type selection number: 3 (napíšeme č.3)
Using `/usr/lib/j2re1.5-sun/bin/java' to provide `java'.
f) Nebo instalujeme přímo ze zdrojů (jestli je máme nastaveny) balíček j2re1.4 , nebo sun-j2re1.5 (programátoři i j2sdk1.4 ,nebo sun-j2sdk1.5 )

g) Výpis pro javu

dpkg -l | grep -i java
nahoru
 1. Výpís a odstranění osiřelých balíčků

Zdroj: ubuntuforums.org
 • Nainstalujeme tyto nástroje: 
  sudo apt-get install wajig deborphan
 • Zobrazení osiřelých balíčků: 
  sudo wajig orphans
 • zobrazení osiřelých balíčků v programu Synaptic (po instalaci deborphan ):
 1. Nastavení>Filtry>Nový (zadáme si název)
 2. odznačíme všechny volby v sekci "Stav", mimo volbu "Křížové závislosti".
 3. Potvrdíme a vyzkoušíme.
 • Doporučuji spustit příkaz: orphaner v konzoli!!! Je  počeštěn. a je zde volba simulovat.
 • Další způsob pro odstranění nepotřebných balíčků:
sudo apt-get install deborphan

sudo apt-get remove $(deborphan)

nahoru
 1. Uvolňujeme místo na disku po stažených balíčcích

 • Při instalaci se stažené programy uchovávají v souboru /var/cache/apt/archives/. Můžete je odstranit tímto příkazem:
  apt-get clean
 • Jestli instalujeme pomocí programu Synaptic můžeme automatické odstaňování stažených balíků nastavit v Nastavení>Nastavení>soubor
nahoru
 1. Informace o balíčcích - je nutno něktré balíčky doinstalovat!! "apt-show-versions", "apt-file" atd.

 • Které balíčky lze aktualizovat:
  apt-show-versions -u
 • Zjištění názvů balíčků, které obsahují zadané slovo (v názvu i popisu) Např.:
  apt-cache search celest

  aptitude search celestia

  apt-cache search -n libgtk
 • Výpis detailních informací o balíčku (vypíše zvlášť instalované i případné další dostupné balíčky!!):
  apt-cache show celestia

  aptitude show celestia
 • Zobrazení obecných informací o balíčku:
  apt-cache showpkg celestia
 • Zobrazí závislosti:
  apt-cache depends celestia
 • Vypíše soubory obsažené v nainstalovaném balíčku:
  dpkg -L nazev_balíčku
 • Vypíše stručný seznam nainstalovaných balíčku, které odpovídají zadanému vzoru:
 • dpkg -l | grep firefo

  ii firefox 1.0.7-0ubuntu20 lightweight web browser based on Mozilla
  ii firefox-gnome-support 1.0.7-0ubuntu20 Support for GNOME in Mozilla Firefox
  ii mozilla-firefox-locale-cs-cz 1.0.4lang20050515-1ubuntu3 Mozilla Firefox Czech language/region packag
  ii mozilla-firefox-locale-en-gb 1.0.4lang20050515-1ubuntu3 Mozilla Firefox English language/region pack
 • Vyhledává soubor v nainstalovaných balíčcích:
  dpkg -S libpythonize

  libpythonize0: /usr/lib/libpythonize.so.0
  libpythonize0: /usr/share/doc/libpythonize0/changelog.gz
  libpythonize0: /usr/lib/libpythonize.so.0.0.0
  libpythonize0: /usr/share/doc/libpythonize0
  libpythonize0: /usr/share/doc/libpythonize0/changelog.Debian.gz
  libpythonize0: /usr/share/doc/libpythonize0/copyright
 • Vyhledává soubor v nainstalovaných i nenainstalovaných balíčcích (používá se hlavně u kompilace programů spolu s nástrojem auto-apt ) Před zadáním vyhledávání musíme vytvořit databázi informací, kterou musíme ale udržovat aktuální!!!:
  sudo apt-file update
Pak můžeme vyhledávat:
apt-file search libpythonize

libpythonize0: usr/lib/libpythonize.so.0
libpythonize0: usr/lib/libpythonize.so.0.0.0
libpythonize0: usr/share/doc/libpythonize0/changelog.Debian.gz
libpythonize0: usr/share/doc/libpythonize0/changelog.gz
libpythonize0: usr/share/doc/libpythonize0/copyright
libpythonize0-dev: usr/lib/libpythonize.a
libpythonize0-dev: usr/lib/libpythonize.la
libpythonize0-dev: usr/lib/libpythonize.so
libpythonize0-dev: usr/share/doc/libpythonize0-dev/changelog.Debian.gz
libpythonize0-dev: usr/share/doc/libpythonize0-dev/changelog.gz
libpythonize0-dev: usr/share/doc/libpythonize0-dev/copyright
python-kde3-doc: usr/share/doc/python-kde3-doc/libpythonize.html
 • Soubory obsažené i v nenainstalovaném balíčku:
  apt-file list balíček
 • Debfoster vypíše balíky, které jsme sami instalovali  - oddělí automaticky instalované závislosti. Lze také provést instalaci/odinstalaci a upozorňuje na osiřelé balíky.
nahoru

 1. Bezpečné APT (verifikace signatur PGP)

Nainstalujeme balíček gnupg:
$ sudo apt-get install gnupg
$ sudo apt-get update
Příklad importu klíče:

Při aktualizaci zdrojů se objeví hláška o neověřeném zdroji s neimportovaným klíčem pro tento zdroj:

##Slovnik_stardic
deb http://debian.cihar.com/ unstable slovnik

W: GPG error: http://debian.cihar.com unstable Release: The following signatures couldn't be verified because the public key is not available: NO_PUBKEY E64A2AA5 3714DD6A

Import klíče:


$ gpg --keyserver subkeys.pgp.net --recv-keys 3714DD6A

gpg: directory `/home/jablko/.gnupg' created
gpg: new configuration file `/home/jablko/.gnupg/gpg.conf' created
gpg: WARNING: options in `/home/jablko/.gnupg/gpg.conf' are not yet active during this run
gpg: keyring `/home/jablko/.gnupg/secring.gpg' created
gpg: keyring `/home/jablko/.gnupg/pubring.gpg' created
gpg: requesting key 3714DD6A from hkp server subkeys.pgp.net
gpg: /home/jablko/.gnupg/trustdb.gpg: trustdb created
gpg: key 3714DD6A: public key "Michal Čihař (Automated Debian packages builds) imported
gpg: no ultimately trusted keys found
gpg: Total number processed: 1
gpg: imported: 1

$ gpg --armor --export 3714DD6A | sudo apt-key add -

gpg: no ultimately trusted keys found
OK

$ sudo apt-get update


Seznam klíčů:

$ sudo apt-key list

Password:
/etc/apt/trusted.gpg
--------------------
pub 1024D/437D05B5 2004-09-12
uid Ubuntu Archive Automatic Signing Key
sub 2048g/79164387 2004-09-12

pub 1024D/FBB75451 2004-12-30
uid Ubuntu CD Image Automatic Signing Key

pub 1024D/70BDFEF2 2005-06-25
uid ACTIVE 24 Automatic Signing Key

sub 2048g/A9A7A423 2005-06-25

pub 1024D/3714DD6A 2005-05-16
uid Michal Čihař (Automated Debian packages builds)
sub 2048g/5D11820B 2005-05-16


Postup:

 1. Stáhneme klíč, kterým jsou podepsané repozitory
  wget adresa_klíče
  NEBO:
  sudo gpg --keyserver adresa_serveru --recv-keys kod_klíče
 1. V konsoli, v adresáři, do kterého jsme stáhli klíč:
  sudo apt-key add jmeno_souboru_s_klíčem.gpg
  NEBO:
  sudo apt-key add /root/.gnupg/pubring.gpg
 1. Lze taky použít Synaptic: vybereme z menu Nastavení > Zdroje > Ověření > Přidat. Zde vybereme správný klíč.
 1. Pak provedeme aktualizaci zdrojů.

Příklady:


 • archive.ubuntu.com:
sudo gpg --keyserver keyserver.ubuntu.com --recv-keys 437D05B5
sudo apt-key add /root/.gnupg/pubring.gpg
 • kubuntu.org:
wget http://www.kubuntu.org/announcements/kubuntu-packages-jriddell-key.gpg
sudo apt-key add kubuntu-packages-jriddell-key.gpg
 • debian-marillat:
sudo gpg --keyserver wwwkeys.eu.pgp.net --recv-keys 1F41B907
sudo gpg --keyserver wwwkeys.eu.pgp.net --recv-keys 529B8BDA
sudo apt-key add /root/.gnupg/pubring.gpg

Skript pro rychlé a automatické podepsání všech repositorů PGP klíčem:

 1. wget http://ubuntu.wz.cz/soubory_linux/apt-pubkey.sh (Stažení skriptu)
 2. chmod +x apt-pubkey.sh (přidání práva pro spuštění skriptu)
 3. sh apt-pubkey.sh (spuštění skriptu)
sh apt-pubkey.sh
Stažení seznamu nepodepsaných repositorů...
Stažení chybějících PGP klíčů...
Přidávání PGP klíčů...
Odstranění dočasných souborů...
Dokončeno.
Zdroj - PL:
nahoru
 1. Jak nainstalovat samotný .deb balíček

sudo dpkg -i jméno.deb

Tento způsob však nezajišťuje automatickou instalaci případných dalších potřebných balíčků (závislostí). Pokud tedy tyto další balíčky, které právě instalovaný balíček potřebuje k fungování, nejsou v systému přítomny, upozorní na to program dpkg chybovou hláškou. Situaci pak lze napravit např. spuštěním

sudo apt-get -f install

což je příkaz, který potřebné závislosti doinstaluje (za předpokladu, že určené balíčky obsahuje některý z dostupných zdrojů uvedených v souboru /etc/apt/sources.list.

Zdroj: abclinuxu.cz

nahoru


 1. Zabránění update daného balíčku

 V případě že jsme si pracně upravili nějaký balík a při apt-get update si ho nechceme nechat přepsat nějakou novější, ale neupravenou verzí, lze to udělat takhle:

dpkg --get-selections \* > selections.txt
Pak editujeme řádek s balíčkem - např.:
teapop-mysql install
změníme na
teapop-mysql hold
Uložíme soubor a naimportujeme zpět:
dpkg --set-selections < selections.txt

Zdroj: czela.net/wiki

nahoru

 1. Vytvoření binárního balíčku ze zdrojových kódů - základní návod

Jestliže nechceme čekat na vydání nové verze Ubuntu a chtěli by jste si nainatalovat novou verzi některého oblíbeného programu, je to nejlépe učinit individuálně pro každý program zvlášť.  

Instalovat ze zdrojových kódů není v Ubuntu nutné, ale je dobré vědět, jak se to dělá, aby i běžný uživatel mohl sám instalovat aktuální verze balíčů z nové edice, když to bude náhodou potřebovat. 

Tento návod je vhodný jen pro toho, kdo neinstalujete větší množství zdrojových balíčků a nepoužívá zdrojové repository deb-src.

Kdo chce instalovat ze zdrojáků pravidelně a má nastaveny zdrojové repository deb-src (což já nedělám) je vše popsáno v APT HOWTO: Práce se zdrojovými balíčky . V praxi to vypadá asi takto:

sudo apt-get build-dep xxxx

což nainstaluje všechny devel balíky, které jsou na kompilaci xxxx
potřeba.

sudo apt-get source xxxx

Stáhne zdrojový balicek xxxx.

dpkg-source -x xxxx.dsc

balík rozbalí. "Makefile" celého balíku je v souboru debian/rules.
Stačí ho pročíst, aby jsme zjistli, jak systém funguje.
(Případně přidáme v ./configure patřičnou option pro podporu toho co potřebujeme.

fakeroot debian/rules binary

(binary je target pro výrobu binárních .deb a fakeroot je tam kvůli make install apod. Pochopitelně není nutný, pokud kompilujete pod rootem).

Dalším důvodem této instalace ze zdrojových kódů je ten, že pokud nechceme přecházet na nové vydání edice, ale potřebujeme aktualizovat některé programy.

Při této instalaci je také možno upravit vlastnosti programu úpravou zdrojových kódů nebo instalačních skriptů, ale to už vyžaduje věnovat kompilaci a instalaci více času. 

Zde jsou příklady jak zdrojové balíčeky z nové edice dapper nainstalovat do edici breezy. Některé balíčky je možno instalovat i v binární podobě, ale nedoporučuje se to, protože balíčky z novější verze jsou kompilovány s novějšími knihovnami.

Upozorňuji, že některé závislosti vyžadované instalovanými zdrojovými balíčky nelze splnit ve starší edici (viz níže kompilace gparted), ale většínou se to povede bez nutnosti stahování nových vývojových knihoven a postačí nám knihovny obsažené ve starší edici.

 • Musíme mít nainstalovány aspoň tyto základní balíčky:
sudo apt-get install build-essential fakeroot cdbs dpkg-dev
 • Nejdříve vyhledáme zdrojový balíček (budeme kompilovat např.  gftp):
a) na packages.ubuntu.com/
b) nebo vyhledáme všechny veze balíčku ve všech edicích
http://packages.ubuntu.com/src:gftp
c) nebo přímo hledáme ve zvolené edici:
http://packages.ubuntu.com/dapper/source/gftp
d) stáhneme všechny tři soubory někde do domácího adresáře (nejlépe si vytvoříme nový adresář pro každou kompilaci):
gftp_2.0.18.orig.tar.gz
gftp_2.0.18-11ubuntu1.diff.gz
gftp_2.0.18-11ubuntu1.dsc
 • Přejdeme do adresáře a rozbalíme ho s infornaceni o závislostech  atd. ze souboru .dsc:
dpkg-source -x gftp_2.0.18-11ubuntu1.dsc
 • Přejdeme do nově vytvořeného adresáře gftp-2.0.18 a zadáme příkaz pro kompilaci a vytvoření .deb balíčku:
dpkg-buildpackage -rfakeroot -uc -b
 • Pokud nám bude chybět některý balíček potřebný ke kompilaci, budeme na to hned na začátku upozorněni. Stačí chybějícíbalíčky pomocí apt-get klasicky nainstalovat a znovu zadat předchozí příkaz. Já jsem musel nainstalovat tyto balíčky:
sudo apt-get install autotools-dev libreadline5-dev
 • V adresáři, kde jsme umístli stažené soubory se vytvoří zkompilovaný deb balíček, nebo balíčky. V tomto případě:
gftp-gtk_2.0.18-11ubuntu1_i386.deb 
gftp-text_2.0.18-11ubuntu1_i386.deb
gftp-gtk_2.0.18-11ubuntu1_i386.deb
 • balíčky nainstalujeme příkazem v aktuálním adresáři:
sudo dpkg -i *deb
nebo raději je přidáme do databáze  APT pro pořádek v systému: Lokální .deb balíčky

nahoru
-------------------------------------------------------

Ukázka kompilace a instalace balíčku Gparted z edice Dapper v edici Breezy v příkazech


Vytvoření adresáře v domácím adresáři, kde mám zároveň i adresář debs s lokálnímí .deb balíčky:
jablko@ubuntu:~$ mkdir gparted_src

Vstup do tohoto adresáře:
jablko@ubuntu:~$ cd gparted_src/

Stažení zdrojáků i s úpravama pro Ubuntu:
jablko@ubuntu:~/gparted_src$ wget -c http://archive.ubuntu.com/ubuntu/pool/main/g/gparted/gparted_0.1.orig.tar.gz
jablko@ubuntu:~/gparted_src$ wget -c http://archive.ubuntu.com/ubuntu/pool/main/g/gparted/gparted_0.1-0ubuntu3.dsc
jablko@ubuntu:~/gparted_src$ wget -c http://archive.ubuntu.com/ubuntu/pool/main/g/gparted/gparted_0.1-0ubuntu3.diff.gz

Rozbalení zdrojáků s vložením informací závislostí a úprav pro Ubuntu:
jablko@ubuntu:~/gparted_src$ dpkg-source -x gparted_0.1-0ubuntu3.dsc

Vstup do rozbaleného zdrojáku:
jablko@ubuntu:~/gparted_src$ cd gparted-0.1/

Příkaz pro kompilaci a vytvoření .deb balíčku
jablko@ubuntu:~/gparted_src/gparted-0.1$ dpkg-buildpackage -rfakeroot -uc -b
dpkg-buildpackage: source package is gparted
dpkg-buildpackage: source version is 0.1-0ubuntu3
dpkg-buildpackage: source changed by Daniel Silverstone
dpkg-buildpackage: host architecture i386
Zde jsme informování co nám chybí!!:
dpkg-checkbuilddeps: Unmet build dependencies: uuid-dev libgtkmm-2.4-dev (>= 2.6.0) libglibmm-2.4-dev (>= 2.6) libparted1.6-dev (>= 1.6.25) docbook-to-man
dpkg-buildpackage: Build dependencies/conflicts unsatisfied; aborting.
dpkg-buildpackage: (Use -d flag to override.)

Instalace chybějících balíčků:
jablko@ubuntu:~/gparted_src/gparted-0.1$ sudo apt-get install uuid-dev libgtkmm-2.4-dev libglibmm-2.4-dev libparted1.6-dev docbook-to-man

Znova příkaz pro kompilaci a vytvoření .deb balíčku:
jablko@ubuntu:~/gparted_src/gparted-0.1$ dpkg-buildpackage -rfakeroot -uc -b
dpkg-buildpackage: source package is gparted
dpkg-buildpackage: source version is 0.1-0ubuntu3
dpkg-buildpackage: source changed by Daniel Silverstone
dpkg-buildpackage: host architecture i386

Potřebujeme balíček libparted1.6-dev vyšší verze než poskytuje Breezy (>= 1.6.25)
dpkg-checkbuilddeps: Unmet build dependencies: libparted1.6-dev (>= 1.6.25)
dpkg-buildpackage: Build dependencies/conflicts unsatisfied; aborting.
dpkg-buildpackage: (Use -d flag to override.)

-------------------------------------------------------------------------
Musíme si tuto chybějící knihovnu stáhnout a zkompilovat z edice Dapper
Návrat do předchozího adresáře:
jablko@ubuntu:~/gparted_src/gparted-0.1$ cd -

Zde vytvoříme nový adresář pro chybějící knihovnu:
jablko@ubuntu:~/gparted_src$ mkdir parted-src

Vstup do tohoto adresáře:
jablko@ubuntu:~/gparted_src$ cd parted-src/
Stažení zdrojáků i s úpravama pro Ubuntu:

jablko@ubuntu:~/gparted_src/parted-src$ wget -c http://archive.ubuntu.com/ubuntu/pool/main/p/parted/parted_1.6.25.1.orig.tar.gz
jablko@ubuntu:~/gparted_src/parted-src$ wget -c http://archive.ubuntu.com/ubuntu/pool/main/p/parted/parted_1.6.25.1-1ubuntu1.diff.gz
jablko@ubuntu:~/gparted_src/parted-src$ wget -c http://archive.ubuntu.com/ubuntu/pool/main/p/parted/parted_1.6.25.1-1ubuntu1.dsc
jablko@ubuntu:~/gparted_src/parted-src$ dpkg-source -x parted_1.6.25.1-1ubuntu1.dsc
jablko@ubuntu:~/gparted_src/parted-src$ cd parted-1.6.25.1/

Příkaz pro kompilaci a vytvoření .deb balíčku:
jablko@ubuntu:~/gparted_src/parted-src/parted-1.6.25.1$ dpkg-buildpackage -rfakeroot -uc -b
dpkg-buildpackage: source package is parted
dpkg-buildpackage: source version is 1.6.25.1-1ubuntu1
dpkg-buildpackage: source changed by Fabio M. Di Nitto

dpkg-buildpackage: host architecture i386
Zde jsme informování co nám pro kompilaci chybí!!:
dpkg-checkbuilddeps: Unmet build dependencies: dpatch texinfo (>= 4.2) autoconf automake1.8 libtool
dpkg-buildpackage: Build dependencies/conflicts unsatisfied; aborting.
dpkg-buildpackage: (Use -d flag to override.)

Instalace chybějících balíčků:
jablko@ubuntu:~/gparted_src/parted-src/parted-1.6.25.1$ sudo apt-get install dpatch texinfo autoconf automake1.8 libtool

Znova příkaz pro kompilaci a vytvoření .deb balíčku:
jablko@ubuntu:~/gparted_src/parted-src/parted-1.6.25.1$ dpkg-buildpackage -rfakeroot -uc -b

Přechod do nadřazeného adresáře:
jablko@ubuntu:~/gparted_src/parted-src/parted-1.6.25.1$ cd ..

Podíváme se jaké a kolik balíčků se nám vytvořilo:
jablko@ubuntu:~/gparted_src/parted-src$ ls
libparted1.6-dbg_1.6.25.1-1ubuntu1_i386.deb parted-doc_1.6.25.1-1ubuntu1_all.deb parted_1.6.25.1-1ubuntu1.dsc
libparted1.6-dev_1.6.25.1-1ubuntu1_i386.deb parted-udeb_1.6.25.1-1ubuntu1_i386.udeb parted_1.6.25.1-1ubuntu1_i386.deb
libparted1.6-i18n_1.6.25.1-1ubuntu1_all.deb parted-1.6.25.1 parted_1.6.25.1-1ubuntu1_i386.changes
libparted1.6-udeb_1.6.25.1-1ubuntu1_i386.udeb parted_1.6.25.1.orig.tar.gz
libparted1.6-13_1.6.25.1-1ubuntu1_i386.deb parted_1.6.25.1-1ubuntu1.diff.gz

Zkopírování nově vytvořených balíčků do lokální databáze (viz. bod 1.)
jablko@ubuntu:~/gparted_src/parted-src$ cp *deb /home/jablko/debs/ (viz bod 1 - lokální balíčky)

Přechod do domácího adresáře kde mám i adresář debs:
jablko@ubuntu:~/gparted_src/parted-src$ cd

Vytvoření, či aktualizace souboru z informacemi o lokálních balíčcích:
jablko@ubuntu:~$ sudo dpkg-scanpackages debs /dev/null | gzip > debs/Packages.gz

Aktualizace všech zdrojů:
jablko@ubuntu:~$ sudo apt-get update

Instalace chybějících balíčků pro kompilaci Gparted
jablko@ubuntu:~$ sudo apt-get install libparted1.6-dev libparted1.6-i18n parted

----------------------------------------------------------------
Pokračování v kompilaci programu Gpated:

Přechod do adresáře s rozbalenými zdrojáky parted:
jablko@ubuntu:~$ cd gparted_src/
jablko@ubuntu:~/gparted_src$ cd gparted-0.1/

Znova příkaz pro kompilaci a vytvoření .deb balíčku:
jablko@ubuntu:~/gparted_src/gparted-0.1$ dpkg-buildpackage -rfakeroot -uc -b

Návrat do předchozího adresáře
jablko@ubuntu:~/gparted_src/gparted-0.1$ cd -

Kontrola, balíčků které byly zkompilovány
jablko@ubuntu:~/gparted_src$ ls
gparted-0.1 gparted_0.1-0ubuntu3.diff.gz gparted_0.1-0ubuntu3_i386.deb parted-src
gparted_0.1.orig.tar.gz gparted_0.1-0ubuntu3.dsc gparted_0.1-0ubuntu3_i386.changes

Zkopírování nově vytvořených balíčků do lokální databáze (viz. bod 1.)
jablko@ubuntu:~/gparted_src$ cp *deb /home/jablko/debs/

Přechod do domácího adresáře kde mám i adresář debs:
jablko@ubuntu:~/gparted_src$ cd

Vytvoření, či aktualizace souboru z informacemi o lokálních balíčcích:
jablko@ubuntu:~$ sudo dpkg-scanpackages debs /dev/null | gzip > debs/Packages.gz

Aktualizace všech zdrojů:
jablko@ubuntu:~/gparted_src$ sudo apt-get update

Instalace našeho zkompilovaného balíčku:
jablko@ubuntu:~$ sudo apt-get install gparted

Spuštění:
sudo gpartd

Další info cz - Odkazy:


Poslední aktualizace této stránky: 05/2006