Poznámky uživatele Ubuntu Linuxu

Ubuntu - Linux pro lidi

Návody Ubuntu - fonty


 1. Fonty v konzoli
 2. Fonty pro grafické prostředí
 3. Výběr fontu v grafice
 4. Hezké fonty v GNOME-Terminálu
 5. Fonty TrueType v Linuxu přidané ručně -->

 1. Fonty v konzoli

 • Pro Feisty Fawn (konfigurační soubor -  /etc/default/console-setup)
 1. Ctrl+Alt+Fx (přepnutí do čisté konzole)
 2. sudo dpkg-reconfigure console-setup
a nakonci vybrat Utf-8 font Terminus s velikostí 16
 • Starší postup
 1. sudo gedit /etc/console-tools/config
  Změníme
  SCREEN_FONT=lat2-sun16
  SCREEN_FONT_vc2=lat2-sun16
  SCREEN_FONT_vc3=lat2-sun16
  SCREEN_FONT_vc4=lat2-sun16
  SCREEN_FONT_vc5=lat2-sun16
  SCREEN_FONT_vc6=lat2-sun16
  na
  SCREEN_FONT=lat2u-16
  SCREEN_FONT_vc2=lat2u-16ree
  SCREEN_FONT_vc3=lat2u-16
  SCREEN_FONT_vc4=lat2u-16
  SCREEN_FONT_vc5=lat2u-16
  SCREEN_FONT_vc6=lat2u-16
 2. Ctrl+Alt+Fx (přepnutí do čisté konzole)
 3. sudo apt-get install console-data
 4. sudo dpkg-reconfigure console-data
  a)Vybrat mapu z kompletního seznamu
  b) Např.: qwertz / Czech / Standard / Standard
 5. sudo /etc/init.d/console-setup restart 
 6. nebo  sudo setupcon
 7. nebo  /etc/init.d/console-screen.sh
(na některýh PC se tento příkaz musel provést vždy po přepnutí do čisté konzole) a) V Ubuntu nainstalovat tyto balíčky: 
$ sudo apt-get install console-data 
$ sudo apt-get install fonty
$ sudo apt-get install fonty-rg
b) Konfigurace balíčku fonty -  vybereme iso02:
$ sudo dpkg-reconfigure fonty

c) Fonty pro konzoli se nacházejí v Ubuntu v /usr/share/consolefonts
$ ls /usr/share/consolefonts

d) Spolehlivý ruční postup:
 1.  Nahrání nového fontu:
consolechars -f /usr/share/consolefonts/lat2u-16.psf.gz 
 1. Nahrání klávesové mapy (přepínání pomocí klávesy Pause):
 sudo loadkeys cz-us-qwertz.kmap.gz
e) Možnosti aktuálního fontu zjistíme příkazem:

 $ showcfont
nahoru
 1. Fonty pro grafické  prostředí

a) Instalace dalších fontů. Balíček msttcorefonts zajistí instalaci fontů z MS Windows, balíček ttf-ubuntu-title je využit pro Ubuntu logo
$ sudo apt-get install xfonts-intl-arabic
$ sudo apt-get install xfonts-intl-asian
$ sudo apt-get install xfonts-intl-chinese
$ sudo apt-get install xfonts-intl-chinese-big
$ sudo apt-get install xfonts-intl-european
$ sudo apt-get install xfonts-intl-japanese
$ sudo apt-get install xfonts-intl-japanese-big
$ sudo apt-get install xfonts-intl-phonetic
$ sudo apt-get install gsfonts-x11
$ sudo apt-get install msttcorefonts
$ sudo apt-get install ttf-dejavu
$ sudo apt-get install ttf-ubuntu-title
$ sudo fc-cache -f -v
b) Ruční přidání vlastních fontů

 • Pracujeme jako root, nebo vždy před příkaz zadáme v Ubuntu volbu sudo
 • # mkdir /usr/share/fonts/moje_fonty (vytvoří adresář moje_fonty)
 • pak zkopírujeme do adresáře "moje_fonty" fonty, které potřebujeme
 • # cd /usr/share/fonts/moje_fonty (přejdeme do adresáře moje_fonty)
 • # mkfontscale  
 • # mkfontdir  
 • # chkfontpath --add /usr/share/fonts/moje_fonty  
 • # fc-cache -f -v
 • Pak již byly fonty k dispozici


 • Tip - taky stačí vytvořit v domovském skrytý podadresář .fonts a do něj zkopírovat libovolné, třeba *ttf fonty a následně použít příkaz -  sudo fc-cache -f -v
nahoru


 1. Výběr fontu v grafice

 • FONTpage  Grafický program pro prohlížení různých variant písma, umí také soubory instalovat a odstraňovat ze systému a exportovat jejich grafickou podobu do rastrového obrázku, pro lepší referenci. Vyžaduje  Python, GTK, Pango a FontConfig. Výborný program.
 • Choosefont Prohlížeč písem, který není závislý na KDE. Po rozbalení doporučuji zadat příkaz checkinstall pro vytvoření balíčku. Pak ještě musíme nainstalovat balíček tix8.1
 • V GNOME slouží pro editaci fontů nástroj gnome-font-properties
 • V Nautilusu lze napsat do stavového řádku:  fonts:/// (Jdi > Umístění...). Pak lze písma prohlížet
 • Jestliže používáme aplikace KDE musíme ještě změnit fonty, které správně zobrazují diakritiku po spuštění KDE, nebo spustíme příkaz   kcontrol (balíček kcontrol musí být nainstalován, nebo použijeme nástroj qt3-qtconfig příkaz qtconfig, nebo qtconfig-qt3 )

nahoru
 1. Hezké fonty v GNOME-Terminálu

a) Nainstalujeme fonty:
sudo apt-get install xfonts-konsole
b) Vytvoříme symlinky na soubory s písmy
sudo ln -s /usr/X11R6/lib/X11/fonts/misc/console8x16.pcf.gz /usr/local/share/fonts/
sudo ln -s /usr/X11R6/lib/X11/fonts/misc/console8x8.pcf.gz /usr/local/share/fonts/
c) Vytvoříme nový soubor. Např.:
sudo gedit /etc/fonts/conf.d/10-ubuntu.cz-console.conf
a vložíme tam tento kód :


<?xml version="1.0"?>
<!DOCTYPE fontconfig SYSTEM "fonts.dtd">
<fontconfig>
 <selectfont>
  <acceptfont>
   <pattern>
     <patelt name="family"><string>Console</string></patelt>
   </pattern>
  </acceptfont>
 </selectfont>
</fontconfig>d) Aktualizujeme databázi fontů:
sudo fc-cache -f -v
e) Nastavení konzole:

Systém -> Nastavení -> Písmo -> Písmo terminálu -> vybereme Console

Pak spustíme termínál: gnome-terminál a upravíme:

Upravit -> Aktuální profil -> a odznačit "povolit tučný text" Ukázka fontu v terminálu
nahoru

Poslední aktualizace této stránky: 04/2007