Poznámky uživatele Ubuntu Linuxu

Ubuntu - Linux pro lidi

Návody Ubuntu - CDROM, USB atp.


 1. "supermount" v Ubuntu (automatické vysunutí CD...)
 2. Podpora DMA v Ubuntu
 3. Zařízení, které je připojeno na USB
 4. Změna rychlosti CD/DVD mechaniky

 1. "supermount" v Ubuntu (automatické vysunutí CD...)

V Dapper Drake 6.06 je již implicitně tato funkce nastavená

Po této úpravě již můžete kdykoliv vysunout CD/DVD, bez nutnosti ručního odpojení disku. Velice vhodné, jestliže na vašem systému pracují lidé, kteří o Linuxu zatím moc nevědí (např. děti atp.)
 • do /etc/sysctl.conf dopíšeme
  dev.cdrom.lock=0
 • Po restartu už tlačítko na mechanice "eject"  bylo funkční, ale i po vyjmutí média bude mechanika stále zamountovaná což způsobuje někdy problémy , proto si vytvořte ještě tento skript, který zajistí automatické odpojení:
#! /bin/bash

while [ 0 -eq 0 ]; do
stan=`ls /media/cdrom0 |wc -l`
if [ $stan -eq 0 ]; then
mount=`mount |grep cdrom |wc -l`
if [ $mount = "1" ]; then
umount /media/cdrom0
fi
sleep 4
stan=`ls /media/cdrom0 |wc -l`
fi
sleep 2
done
Nazveme ho třeba autocd.sh
Nastavíme mu práva spuštění. Např. chmod 755 autocd.sh

A spustíme ho na pozadí . V aktuálním adresáři zadáme tento příkaz  ./autocd.sh &
(ukončíme např. příkazem killall autocd.sh)

Jestliže chceme, aby se skript spouštěl při přihlášení automaticky, můžeme příkaz zapsat do:

Systém>Nastavení>Sezení>Programy při přihlášení>a napíšeme zde plnou cestu k našemu skriptu

/cesta/autocd.sh &

Nebo dle forum.ubuntu.cz (nezkoušeno)

skript umistit do /etc/init.d/jmeno_scriptu
/usr/sbin/update-rc.d jmeno_scriptu defaults

Zdroj: forum.ubuntu.pl


 1. Podpora DMA (v Dapper je již implicitně zapnuto)

A) Zapnutí DMA pro DVD mechaniku
# hdparm -d1 /dev/dvd

/dev/dvd:
setting using_dma to 1 (on)
using_dma = 1 (on)
B) Kontrola zda je DMA zapnuto
# hdparm /dev/dvd

/dev/dvd:
IO_support = 1 (32-bit)
unmaskirq = 1 (on)
using_dma = 1 (on)
keepsettings = 0 (off)
readonly = 0 (off)
readahead = 256 (on)
C) Pro trvalé zapnutí DMA upravíme v Ubuntu soubor /etc/hdparm.conf
sudo gedit /etc/hdparm.conf
A přidáme nebo upravíme tyto řádky:
/dev/cdrom {
dma = on
}


 1. Zařízení, které je připojeno na USB (lsusb -v = více info)

~$ sudo lsusb
Bus 004 Device 001: ID 0000:0000
Bus 003 Device 001: ID 0000:0000
Bus 002 Device 001: ID 0000:0000
Bus 001 Device 003: ID 045e:0040 Microsoft Corp. Wheel Mouse Optical
Bus 001 Device 001: ID 0000:0000
A) Jaké moduly potřebujeme mít nahrané pro právě připojené zařízení v USB001 a 003 jsou čísla , dle výpisu lsusb
jablko@ubuntu:~$ usbmodules --device /proc/bus/usb/001/003
usbhid
usbmouse
B) Kontrola je-li modul natažen
jablko@ubuntu:~$ lsmod | grep usbhid
usbhid 30688 0
usbcore 104316 5 ndiswrapper,usbhid,ehci_hcd,uhci_hcd
C) Není-li modul natažen lze použít přikaz pro nahrání modulu:
 sudo modprobe usbmouse

 1. Změna rychlosti CD/DVD mechaniky

Pokud chceme snížit hlučnost mechaniky, nebo spotřebu u notebooku, lze snížit maximální rychlost. (např. při přehrávání filmů, mp3 atp.)

A) V termínálu lze hodnotu nastavit příkazem hdparm (zde pro rychlost čtení 20 x):
jablko@ubuntu:~$ hdparm -E 20 /dev/cdrom

/dev/cdrom:
setting cdrom speed to 20
nebo lze využívat nástroj setcd, který má více možností (nutno nainstalovat). Viz man setcd
Např.:
jablko@ubuntu:~$ setcd -x 2
/dev/cdrom:
Speed set at 300 KB/s (2x)
B) Můžete také využívat grafický nástroj set-cd-rom-speed

Set-cd-rom-speed je aplikace na nastavení rychlosti CD-ROM a DVD-ROM v Linxu graficky.

Stáhneme a rozbalíme program na kde-apps.org a vstoupíme do nového adresáře. Buď zadáme přímo instalační příkaz:    ./install.sh, nebo si vytvoříme raději .deb balíček pomocí utility checkinstall, která balíček vytvoří v adresáři programu a hned se program nainstaluje. Viz níže.

jablko@ubuntu:~/programy/set-cd-rom-speed-1.1.4$ sudo checkinstall ./install.sh

checkinstall 1.5.3, Copyright 2001 Felipe Eduardo Sanchez Diaz Duran
This software is released under the GNU GPL.


The package documentation directory ./doc-pak does not exist.
Should I create a default set of package docs? [y]: n

Installing with "./install.sh"...

========================= Installation results ===========================
Started installation on So bře 25 10:56:55 CET 2006
Installation transcript will be written to install.log
Compiling translations...
Language: de
Language: es
Language: fr
Language: hu
Language: it
Language: pl
Language: ru
Installing program and translations...
mkdir: adresář `/usr/share/apps/set-cd-rom-speed' nelze vytvořit: Soubor již existuje
Installing Kommander file to /usr/share/apps/set-cd-rom-speed/set-cd-rom-speed.kmdr
Installing .desktop file to /usr/share/applnk/Utilities/set-cd-rom-speed.desktop
Installing context menu .desktop file to /usr/share/apps/konqueror/servicemenus/set-cd-rom-speed.desktop
Installing translation to /usr/share/locale/de/LC_MESSAGES/set-cd-rom-speed.mo
Installing translation to /usr/share/locale/es/LC_MESSAGES/set-cd-rom-speed.mo
Installing translation to /usr/share/locale/fr/LC_MESSAGES/set-cd-rom-speed.mo
Installing translation to /usr/share/locale/hu/LC_MESSAGES/set-cd-rom-speed.mo
Installing translation to /usr/share/locale/it/LC_MESSAGES/set-cd-rom-speed.mo
Installing translation to /usr/share/locale/pl/LC_MESSAGES/set-cd-rom-speed.mo
Installing translation to /usr/share/locale/ru/LC_MESSAGES/set-cd-rom-speed.mo
Installing startup script to /usr/bin/set-cd-rom-speed
Done.
Detected Kommander version (at least 1.1development1 (1.1beta1) required):
Kommander Executor: 1.2

======================== Installation succesful ==========================

Some of the files created by the installation are inside the build
directory: /home/jablko/programy/set-cd-rom-speed-1.1.4

You probably don't want them to be included in the package,
especially if they are inside your home directory.
Do you want me to list them? [n]: n
Should I exclude them from the package? (Saying yes is a good idea) [y]: y

Copying files to the temporary directory...OK

Striping ELF binaries and libraries...OK

Compressing man pages...OK

Building file list...OK


*** Warning: The package name "set-cd-rom-speed-1.1.4" contains upper case
*** Warning: letters. dpkg might not like that so I changed
*** Warning: them to lower case.

This package will be built according to these values:

0 - Maintainer: [ root@localhost.localdomain ]
1 - Summary: [ Package created with checkinstall 1.5.3 ]
2 - Name: [ set-cd-rom-speed-1.1.4 ]
3 - Version: [ 1.1.4 ]
4 - Release: [ 1 ]
5 - License: [ GPL ]
6 - Group: [ checkinstall ]
7 - Architecture: [ i386 ]
8 - Source location: [ set-cd-rom-speed-1.1.4 ]
9 - Alternate source location: [ ]

Enter a number to change any of them or press ENTER to continue:

*****************************************
**** Debian package creation selected ***
*****************************************

Building Debian package...OK

Installing Debian package...OK

Erasing temporary files...OK

Writing backup package...OK

Deleting temp dir...OK


**********************************************************************

Done. The new package has been installed and saved to
/home/jablko/programy/set-cd-rom-speed-1.1.4/set-cd-rom-speed-1.1.4_1.1.4-1_i386.deb

You can remove it from your system anytime using:

dpkg -r set-cd-rom-speed-1.1.4

**********************************************************************
Spouští se příkazem: set-cd-rom-speed

Alt + F2 > zadat příkaz

nebo si program přidáme do menu > Aplikace > Systémové nástroje >  Aplications Menu Editor (smeg)


 • Virtuálna CD-ROMka pod Linuxom

Tutorial z faster.sk, ako a čím pod Linuxom vytvoriť virtuálnu CD-ROMku (alebo DVD-ROMku, disketovú mechaniku, alebo akékoľvek podobné zariadenie)


Poslední aktualizace této stránky: 03/2006