Poznámky uživatele Ubuntu Linuxu

Ubuntu - Linux pro lidi

Návody Ubuntu - ostatní hardware


 1. Siemens mobil v UBUNTU 5.04
 2. TV-výstup (S-Video) a NVIDIA
 3. Sony Ericsson k700i v Ubuntu 6.06 a IRDA s nástrojem ObexTool

 1. Siemens mobil v UBUNTU 5.04

S45, ME45, SL45, S55, SL55, M55, MC60, CX65, M65, C65, S65
 1. sudo apt-get install linux-headers module-assistant fuse-source fuse-utils libfuse2 libfuse-dev build-essential
 2. sudo module-assistant  
 3. Vybereme "SELECT"
 4. Z dalšího menu vybereme "fuse" a pak následně BUILD
 5. Na otázku jestli instalovat vytvořený modul odpovíme Ano (aby se fuse vždy nahrálo při startu zapíšeme do souboru  /etc/modules do seznanu fuse)
 6. Stáhmeme virtuálmí systém souborů SieFS http://chaos.allsiemens.com/siefs/
 7. Rozbalíme: tar xvzf siefs-0.5.tar.gz  a pak vstoupíme do vytvořeného souboru: cd siefs-0.5
 8. zadáme postupně ./configure pak make a sudo make install (místo sudo make install  lze taktéž použít utilitu na tvorbu balíčků a zadat sudo checkinstall. Na první otázku odpovíme n !!! sudo checkinstall

  checkinstall 1.5.3, Copyright 2001 Felipe Eduardo Sanchez Diaz Duran
             This software is released under the GNU GPL.

  The package documentation directory ./doc-pak does not exist.
  Should I create a default set of package docs?  [y]: n
 9. Pak už není třeba nic měnit a můžete všechno odsouhlasit
 10. Nakonec nám program vypíše co vlastně vykonal a jak můžeme nový nainstalovaný balíček odstranit:
Building Debian package...OK

Installing Debian package...OK

Erasing temporary files...OK

Deleting temp dir...OK


********************************************

Done. The new package has been installed and saved to
/home/cesta_k_novemu_baliku/siefs-0.5/siefs-0.5_0.5-1_i386.deb

You can remove it from your system anytime using:

dpkg -r siefs-0.5
 1. Vytvoříme nový adresář pro připojení mobilu např.: sudo mkdir /mnt/mobil
 2. A můžeme mobil připojit:sudo  mount -t siefs /dev/ttyS0 /mnt/mobil (ttyS0 = COM1)
 3. Přístupujeme pak do mobilu jako root (např.: sudo mc > a přejdeme do adresáře /mnt/mobil)
 4. Máme-li USB kabel: sudo mount -t siefs /dev/ttyUSB0 /mnt/mobil (nebo ttyUSB1
 5. kde se připojil mobil zjistíme např.:  cat /var/log/messages | grep ttyUSB
 6. Odpojujeme sudo umount -t siefs /dev/ttyUSB0 /mnt/mobil
 7. Pro běžné používání musíme upravit práva pro přístup do /mnt/mobil např. chmod 775 /mnt/mobil, nebo povolíme přístup všem chmod 777 /mnt/mobil
 8. Upravíme soubor fstab pro jednodušší připojování dle našich požadavků např. zapíšeme něco jako  mount.siefs /mnt/mobil siefs noauto,user,device=/dev/ttyUSB0  0 0
Linux a mobilní telefony Siemens na linuxsoft.cz
linuxexpres.cz - Mobilní telefony v Linuxu
 1. TV-výstup (S-Video) a  NVIDIA

Upravíme soubor xorg.conf :  
sudo gedit /etc/X11/xorg.conf 
Section "Device"
Identifier "NVIDIA Corporation NV34M [GeForce FX Go 5200]"
Driver "nvidia"
BusID "PCI:1:0:0"
Option "TVOutFormat" "Composite"
Option "TVStandard" "PAL-B"
Option "TwinView"
Option "MetaModes" "1024x768,1024x768;800x600,800x600;640x480,640x480"
Option "HorizSync" "DFP-0: 30-75; TV-0: 30-50"
Option "VertRefresh" "DFP-0: 50-85; TV-0: 60"
Option "TwinViewOrientation" "Clone"
Option "ConnetedMonitor" "CRT, TV"  1. Zastrčíme kábel  S-video do PC a TV (vše je zapmuto). TV na kanál AV
 2. Restart X serveru (Ctrl+Alt+BackSpace)
 3. Tato konfigurace je pro klonování. (Co je na PC vidíme i na TV). U grafiky NVIDIA je funkční do rozlišení 1024x768

Poslední aktualizace této stránky: 02/2006