Poznámky uživatele Ubuntu Linuxu

Ubuntu - Linux pro lidi

Návody Ubuntu - touchpad


Máme-li notebook tak je dobré vědět jak touchpad vyřadit úplně, nebo krátkodobě (když píšeme) z provozu

Musí být nainstalován balík xorg-driver-synaptics, v edici Dapper 6.06/Edgy se balíček jmenuje xserver-xorg-input-synaptics, který obsahuje nástroje synclient a syndaemon

a) Upravíme soubor  /etc/X11/xorg.conf
$ sudo gedit /etc/X11/xorg.conf
b) Přidáme do sekce "InputDevice" řádek  
Option "SHMConfig" "on"
(v Ubuntu Dapper Drake/Edgy tato sekce úplně chyběla, tak jsem ji celou dopsal jak je uvedena níže a na konci souboru v sekci: Section "ServerLayout" jsem přidal ještě řádek InputDevice "Synaptics Touchpad" a je to funkční. Je ale možné, že od verze Dapper Drake se touchpad již má konfigurovat jinak)
Section "InputDevice"
Identifier "Synaptics Touchpad"
Driver "synaptics"
Option "SendCoreEvents" "true"
Option "SHMConfig" "on"
Option "Device" "/dev/psaux"
Option "Protocol" "auto-dev"
Option "HorizScrollDelta" "0"
EndSection
c) Jestliže chceme změnit chování touchpadu, (citlivost atp.) vypíšeme si aktuální nastavení tímto příkazem

 $ synclient -l
Parameter settings:
LeftEdge = 1900
RightEdge = 5400
TopEdge = 1900
BottomEdge = 4000
FingerLow = 25
FingerHigh = 30
MaxTapTime = 4
atd.
d) Pro ukázky rúzných konfigurací touchpadu  zadáme do vyhledávače google toto:  Option "SHMConfig" "on" ubuntu 

e)
Aby se změna v souboru /etc/X11/xorg.conf projevila musíme provést vždy restart X serveru (Ctrl+Alt+BackSpace)


f) Pak už můžeme  touchpad kdykoliv zapnout či vypnout

  • vypnutí
$ synclient TouchpadOff=1
  • zapnutí
$ synclient TouchpadOff=0


g) Mně se osvědčilo vypínat touchpad krátkodobě a automaticky. Kdy při psaní je na určitý čas vždy vyřazen z provozu a pak se automaticky aktivuje. Čas vypnutí lze nastavit. Bez volby -i je implicitní čas přerušení 2 sekundy

$ syndaemon -d -i 1

volba -d spustí syndaemon na pozadí
volbou -i nastavíme požadovaný čas, kdy bude touchpad vyřazen z provozu (zde 1 sekunda)

h) Jestliže chceme, aby se příkaz syndaemon -d spouštěl automaticky, můžeme to provést např. zde:
Systém > Nastavení > Sezení > Programy při přihlášení > Přidat > Příkaz při přihlášení > syndaemon -d -i 1


i) Nebo dle forum.ubuntu.cz

skript umistit do /etc/init.d/jmeno_scriptu
/usr/sbin/update-rc.d jmeno_scriptu defaults

(nezkoušeno)

#! /bin/bash
syndaemon -d -i 1

Poslední aktualizace této stránky: 06/2006