Poznámky uživatele Ubuntu Linuxu

Ubuntu - Linux pro lidi

Návody Ubuntu - lokalizace


 1. Instalace lokalizačních balíčků
 2. Přístup s diakritikou na ostatní zařízení (disky, CDROM, atp.) editace /etc/fstab/
 3. Vícejazyčný systém
 4. Aspell-cs český slovník kontroly pravopisu - instalace
 5. Myspell-cs, který slouží pro kontrolu pravopisu v OpenOffice.org a NVU
 6. Špatně se zobrazují české znaky v některých programech

 1. Instalace lokalizačních balíčků

Např.:
$ sudo apt-get install iczech
$ sudo apt-get install language-pack-cs
$ sudo apt-get install language-pack-cs-base
$ sudo apt-get install language-support-cs
$ sudo apt-get install kde-i18n-cs
$ sudo apt-get install myspell-cs-cz
$ sudo apt-get install k3b-i18n
$ sudo apt-get install aspell-cs
 • Balíček kde-i18n-cs slouží k počeštění KDE
 • Balíček myspell-cs-cz (v edici Dapper je již v repositorech!!) používají některé aplikace (openoffice, nvu) ke kontrole pravopisu. Zatím do verze Ubuntu 5.10 nebyl k dispozici. Proto je nutno upravit zdroje. Viz Zdroje - Ubuntu
 • Balíček k3b-i18n - jazykový balíček pro vypalovací program K3b
 • aspell-cs je k dispozici od edice Dapper 6.06

 1. /etc/fstab/ = přístup s diakritikou na ostatní zařízení (disky, CDROM, diskety, atp.)

a) Ubuntu má výchozí kódování nastaveno od verze 5.04 na UTF-8. Níže je uveden příklad editace tohoto souboru pro toto kódování, aby se nám zobrazovala správně diakritika. Soubor /etc/fstab/ má široké možnosti nastavení. Viz - $ man fstab, a hlavně pak man mount

Další podrobnosti viz Připojování oddílů FAT a NTFS

# /etc/fstab: static file system information.
#
# proc /proc proc defaults 0 0
/dev/hda7 / ext3 defaults,errors=remount-ro 0 1
/dev/hda1 /media/hda1 vfat user,umask=000,rw,noauto,iocharset=utf8 0 0
/dev/hda5 /media/win_d vfat user,umask=000,rw,auto,iocharset=utf8,codepage=852 0 0
/dev/hda2 /media/win_c ntfs user,noauto,umask=000,nls=utf8,ro 0 0
/dev/hda6 /media/mdk ext3 noauto,user,rw 0 2
/dev/hda8 /media/hoary ext3 noauto,user,rw 0 2
/dev/hda9 none swap sw 0 0
/dev/hdc /media/cdrom0 udf,iso9660 user,noauto,iocharset=utf8 0 0
b) Úprava /etc/fstab/ pro kódování ISO-8859-2 (ukázka části souboru)
/dev/hdc /media/cdrom0 udf,iso9660 iocharset=iso8859-2,user,noauto 0 0
/dev/hda5 /media/win_d vfat user,umask=000,rw,auto,iocharset=iso8859-2,codepage=852 0 0
/dev/hda2 /media/win_c ntfs user,noauto,umask=000,nls=iso8859-2,ro 0 0


 1. Vícejazyčný systém

a) Proměnná LANGUAGE nám umožňuje určit, v jakém pořadí se budou jazyky zobrazovat, dle kvality lokalizace. V tomto případě, česko, slovensko,polsko, anglicky. Takže programy pak na nás mohou "mluvit" vícejazyčně.

b) Musíme upravit soubor /etc/environment. Třeba takto:

LANGUAGE="cs_CZ:cs:sk_SK:sk:pl_PL:pl:en_GB:en"
LANG="cs_CZ.UTF-8"

Potom se už tato proměnná nahraje vždy při startu systému

c) Nainstalujeme lokalizační balíčky pro námi zvolený jazyk (language-pack-gnome-sk, language-pack-kde-sk atd.)

d) Pro jednorázové použití zadánme příkaz pro natažení proměnné LANGUAGE

 $ export LANGUAGE="cs_CZ:cs:sk_SK:sk:pl_PL:pl:en_GB:en"
e) Zkontrolujeme jestli se nám proměnná nahrála - $ set | grep LANG

 1. Aspell-cs český slovník kontroly pravopisu - instalace

Potřebujete-li aspell-cs budete muset stáhnout a instalovat asi přímo z oficiálních stránek: ftp://ftp.gnu.org/gnu/aspell/dict/cs/

(aspell-cs je k dispozici od edice Dapper 6.06)
Rozbalíme a přejdeme do adresáře:
tar xfvj aspell-cs-0.51-0.tar.bz2
cd aspell-cs-0.51-0
Instalace s vytvořením deb balíčku pomocí utility checkinstall:
A)
aspell-cs-0.51-0$ ./configure
Finding Dictionary file location ... /usr/lib/aspell
Finding Data file location ... /usr/share/aspell
B)
aspell-cs-0.51-0$ make
/usr/bin/word-list-compress d < cs.cwl | /usr/bin/aspell --lang=cs create master ./cs.rws
C)
aspell-cs-0.51-0$ sudo checkinstall
Password:

checkinstall 1.5.3, Copyright 2001 Felipe Eduardo Sanchez Diaz Duran
This software is released under the GNU GPL.


The package documentation directory ./doc-pak does not exist.
Should I create a default set of package docs? [y]: ODPOVÍME "n"!!!!!!!!!!!!

Installing with "make install"...

========================= Installation results ===========================
mkdir -p /usr/lib/aspell/
cp cs.rws cs.multi czech.alias /usr/lib/aspell/
cd /usr/lib/aspell/ && chmod 644 cs.rws cs.multi czech.alias
mkdir -p /usr/share/aspell/
cp cs.dat /usr/share/aspell/
cd /usr/share/aspell/ && chmod 644 cs.dat

======================== Installation succesful ==========================

Copying files to the temporary directory...OK

Striping ELF binaries and libraries...OK

Compressing man pages...OK

Building file list...OK


Please write a description for the package.
End your description with an empty line or EOF.
>>

*** Warning: The package name "aspell-cs-0.51-0" contains upper case
*** Warning: letters. dpkg might not like that so I changed
*** Warning: them to lower case.

This package will be built according to these values:

0 - Maintainer: [ root@localhost.localdomain ]
1 - Summary: [ Package created with checkinstall 1.5.3 ]
2 - Name: [ aspell-cs-0.51-0 ]
3 - Version: [ 0 ]
4 - Release: [ 1 ]
5 - License: [ GPL ]
6 - Group: [ checkinstall ]
7 - Architecture: [ i386 ]
8 - Source location: [ aspell-cs-0.51-0 ]
9 - Alternate source location: [ ]

Enter a number to change any of them or press ENTER to continue:

*****************************************
**** Debian package creation selected ***
*****************************************

Building Debian package...OK

Installing Debian package...OK

Erasing temporary files...OK

Deleting temp dir...OK


*******************************************

Done. The new package has been installed and saved to
aspell-cs-0.51-0/aspell-cs-0.51-0_0-1_i386.deb

You can remove it from your system anytime using:

dpkg -r aspell-cs-0.51-0

*******************************************


Podíváme se co se kde nainatalovalo:
dpkg -L aspell-cs-0.51-0
/.
/usr
/usr/lib
/usr/lib/aspell
/usr/lib/aspell/cs.multi
/usr/lib/aspell/cs.rws
/usr/lib/aspell/czech.alias
/usr/share
/usr/share/aspell
/usr/share/aspell/cs.dat

 1. Myspell-cs, který slouží pro kontrolu pravopisu v OpenOffice.org a NVU

V Ubuntu 5.10 chybí balíček myspell-cs (v edici Dapper -6.O6 je již v repositorech!!), který slouží pro kontrolu pravopisu v OpenOffice.org a NVU a openoffice.org-hyphenation-cs-cz pro dělení slov. Lze je stáhnout z http://home.zcu.cz/~elkropac/debian.html Stránky budou brzy přemístěny což se dozvíte z osobního profilu autora zde http://www.abclinuxu.cz/Profile/1504
Nebo si dle těchto stránek přidáme do sources.list:
sudo gedit /etc/apt/sources.list
tyto dva řádky:
deb http://home.zcu.cz/~elkropac unstable oo
deb http://home.zcu.cz/~elkropac/debian/oo ./
a zadáme příkaz pro aktualizaci zdrojů:
sudo apt-get update


 1. Špatně se zobrazují české znaky v některých programech

Příklad:
Některé programy používají jenom kódování cs_CZ.ISO-8859-2 např. downloader Aria a špatně zobrazují diakritiku, nebo chybí i celá slova. Není třeba měnit kódování celého systému na cs_CZ.ISO-8859-2. Stačí si vytvořit skripty jen pro problémové programy.
Např. pro program Aria: bude skript s názvem třeba aria.sh obsahovat toto:
#!/bin/bash
LANG=cs_CZ.ISO-8859-2
LC_CTYPE="cs_CZ.ISO-8859-2"
LC_NUMERIC="cs_CZ.ISO-8859-2"
LC_TIME="cs_CZ.ISO-8859-2"
LC_COLLATE="cs_CZ.ISO-8859-2"
LC_MONETARY="cs_CZ.ISO-8859-2"
LC_MESSAGES="cs_CZ.ISO-8859-2"
LC_PAPER="cs_CZ.ISO-8859-2"
LC_NAME="cs_CZ.ISO-8859-2"
LC_ADDRESS="cs_CZ.ISO-8859-2"
LC_TELEPHONE="cs_CZ.ISO-8859-2"
LC_MEASUREMENT="cs_CZ.ISO-8859-2"
LC_IDENTIFICATION="cs_CZ.ISO-8859-2"
LC_ALL=
/usr/bin/aria $1

Kde se nachází program aria zjistíme příkazem which
$ which aria
/usr/bin/aria
Skript musí byt spustitelný, proto mu nastavíme práva zpuštění.
Např.: (musíme se nacházet v adresáři kde máte uložený skript "aria.sh")
$ chmod 755 aria.sh

Spustíme příkazem zase z aktuálního adresáře: ./aria.sh

Nebo si vyrobíme link na některý adresář proměnné PATH
Kde systém hledá spustitelné programyzjistíme třeba takto:
$ set | grep PATH
PATH=/usr/local/bin:/usr/local/sbin:/sbin:/usr/sbin:/bin:/usr/bin:/usr/bin/X11:/usr/games
Vytvoříme link (pak už můžeme program zpouštět jako každý jiný. Zde příkazem aria.sh)
$ sudo ln -s /home/jablko/Ubuntu/aria1.sh /usr/local/bin/

Program můžeme přidat samozdřejmě do hlavní nabídky pomocí programu menu editor (příkaz smeg)

Poslední aktualizace této stránky: 12/2006