Poznámky uživatele Ubuntu Linuxu

Ubuntu - Linux pro lidi

Návody Ubuntu - systém FUSE a ovládač NTFS-3G


 1. Webmin - Pohodlná administrace linuxu pomocí webového rozhrani
 2. Připojování oddílů FAT a NTFS
 3. Jak upravit start Linuxu (runlevel - úrovně běhu). Zkuste třeba BUM (Boot-Up Manager)
 4. Nastavení pozadí v boot manažeru GRUB
 5. Obnova boot manažeru Grub po reinstalaci Windows
 6. Jak zápisovat na oddíl s NTFS pomocí FUSE
 7. Jak zápisovat na oddíl s NTFS pomocí jaderného modulu FUSE s novým ovládačem NTFS-3G ve verzi beta

 1. Jak zápisovat na oddíl s NTFS pomocí jaderného modulu FUSE s ovládačem NTFS-3G ve verzi beta (ovládač třetí generace, který byl tvůrci již důkladně testován. U mně funkční zatím bez problémů)

Nový návod je na  wiki.ubuntu.cz/  Podpora zápisu pro NTFS pro Edgy Eft

A) Kontrola suportu jádra pro fuse:
modprobe -l | grep fuse | wc -l
Výstup musí být 1
B) Stáhneme nový ovládač a všechny potřebné balíčky z flomertens.keo.in debian/ntfs-3g/binary-i386 a umístíme je do databáze balíčků pro APT. Třeba dle návodu Lokální .deb balíčky a APT

C) Kontrola verze jádra, aby jsme nainstalovali správnou verzi kernel-headers pro naše jádro:

ablko@jablko-ubuntu:~$ uname -r
2.6.15-26-k7
D) instalace balíčků:
sudo apt-get install linux-headers-2.6.15-26-k7 fuse-source module-assistant libfuse2 libfuse-dev fuse-utils
E) instalace (kompilace) modulu fuse. Toto je nutno udělat vždy po instalaci nového jádra: (kdyby nešel modul fuse instalovat zkuste nainstalovat ještě balíček dialog)
sudo module-assistant clean fuse
sudo module-assistant build fuse
sudo module-assistant install fuse
F)  Dále nainstalujeme balíček ntfs-3g :
sudo apt-get install ntfs-3g

G) kontrola nahrání modulu fuse:

jablko@jablko-ubuntu:~$ lsmod | grep fuse
fuse                  41616  0
Jestli není modul natažen, zadáme:
sudo modprobe fuse
H) pro automatické natažení modulu fuse při startu systému dopíšeme na konec souboru  /etc/modules název modulu. V tomto případě dopíšeme fuse

I) odmountujeme oddíl s NTFS

J) Vytvoříme skupinu ntfs (zapamatujeme si číslo skupiny). Např.:
jablko@jablko-ubuntu:~$ sudo addgroup ntfs
Přidávám skupinu "ntfs" (1002)...
Hotovo
K) Přidáme uživatele do skupiny ntfs (uživatele, které chceme povolit pro zápis na NTFS). Např.:
jablko@jablko-ubuntu:~$ sudo adduser jablko ntfs
Přidávám uživatele 'jablko' do skupiny 'ntfs'...
Hotovo.
L) Aby se změna projevila, je nutno se odhlásit a znovu přihlásit. Pak zkontrolujeme jestli již patříme do skupiny ntfs:
jablko@jablko-ubuntu:~$ groups
jalko adm disk dialout cdrom floppy audio dip video plugdev lpadmin scanner admin ntfs
M) Oprava linku v Ubuntu Dapper Drake (bug):
sudo rm /sbin/mount.ntfs-fuse && sudo ln /usr/bin/ntfsmount /sbin/mount.ntfs-fuse
N) Zápis řádku pro jednodušší připojování do /etc/fstab. Např. :
/dev/hda2  	 /media/win_c  ntfs-3g  silent,gid=1002,umask=0002,locale=cs_CZ.utf8  0  0
O) Pokusné připojení NTFS oddílu bez restartu:
jablko@jablko-ubuntu:~$ sudo mount /media/win_c/
P) A zkusíme zapisovat jako uživatel patřící do skupiny ntfs

Odkazy na zdroje:


Poslední aktualizace této stránky: 03/2007